Vastgoedinfo

Een aanvraag van een dossier vastgoedinlichtingen gebeurt in het kader van een verkoop of langdurige verhuur.

Hierbij zijn er informatieverplichtingen bij de publicatie van het vastgoed, de opmaak van de onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) en bij de uiteindelijke authentieke akte.

Een aanvraag bestaat uit één of meer percelen (CaPaKeys) waarop de onroerende goederen zich bevinden. Elk perceel creëert een dossier vastgoedinlichtingen.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinlichtingen bedraagt in onze gemeente 59 euro per kadastraal perceel.

Vanaf 3 oktober 2022 gaat het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars.

Voor vastgoedmakelaars en notarissen betekent dit dat er enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandeld worden die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren.

Lees hier alle informatie over het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe kunt u uw aanvraag doen?

U bent notaris

U kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat.

U bent vastgoedmakelaar

U kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Burgers, andere professionele aanvragers en overheidsinstanties

Via het formulier aanvraag vastgoedinfo op het gemeentelijk e-loket.

Opgelet!

De gemeentelijke retributie blijft voorlopig verschuldigd en afgerekend door de gemeente.

Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB.

De betaling voor niet-Real Smart gebruikers gebeurt per overschrijving na aflevering van het dossier. U zal de factuur ontvangen op het door u ingevuld facturatie e-mailadres bij de aanvraag.