Vastgoedinlichtingen voor overdracht

Inhoud

In het Vastgoedinformatieplatform wordt betrouwbare vastgoedinformatie over een perceel snel verzameld, in het kader van een verkoop, langdurige verhuur of een andere vorm van overdracht waarbij de verwerver (potentiële koper) zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over het perceel en het gebouw/de gebouwen.

De aanvrager verkrijgt de vastgoedinlichtingen voor overdracht via één eenvoudig kanaal. Het platform verzamelt data uit centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verder verrijkt met gevalideerde lokale data. De aanvrager ontvangt het resultaat via het Vlaamse webportaal, als PDF of in een eigen toepassing.

Procedure

Een aanvraag voor Vastgoedinlichtingen voor overdracht indienen als :

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat

  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamsewebportaal

  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamsewebportaal

Doe tijdig jouw aanvraag, rekening houdend met de aflevertermijn die maximaal 30 dagen duurt.

Het zal niet mogelijk zijn om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Houd hier rekening mee bij het indienen van jouw aanvraag.

Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om de fout per e-mail te bezorgen en kosteloos een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.

Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor je beter geïnformeerd wordt.

Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente de informatieverstrekker is, kan je ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinfo@dehaan.be.

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier Vastgoedinlichtingen voor overdracht in onze gemeente bedraagt 60,00 euro per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Meer info

In oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars. Ondertussen behandelen steeds meer steden en gemeenten aanvragen via het nieuwe systeem.

Eens het decreet in werking is (begin 2024) zullen alle aanvragen ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ in Vlaanderen via het platform verlopen. Vanaf 1 februari 2024 zullen ook burgers en andere aanvragers terecht kunnen op het platform.

Meer info over de laatste stand van zaken