Vergunning fietspad De Haan - Nieuwmunster aangevraagd

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020 9 u.
Er komt eindelijk schot in een dossier dat al meer dan 10 jaar hapert: het fietspad tussen De Haan en Nieuwmunster, langs de Grotestraat.

Het fietspad komt, als je richting Nieuwmunster rijdt, aan de rechterkant. Het wordt een vrijliggend tweerichtingsfietspad, met een buffer tussen de weg en het fietspad.

Het verhaal is ingewikkeld, al is het maar omdat het voor een deel in "Duinendecreet" ligt, en over het grondgebied van twee gemeenten loopt.

Door dat laatste is het de deputatie van de provincie West-Vlaanderen die de vergunning moet afleveren. De gemeente De Haan gaf de opdracht aan Farys om het dossier voor te bereiden, maar ook de gemeentelijke diensten zelf investeerden al heel wat energie in het dossier.

"Door intens overleg met de Vlaamse overheid, o.m. het Agentschap Natuur en Bos en met de provincie, zijn de grootste problemen nu weggewerkt", zegt burgemeester Wilfried Vandaele, die de contacten met de hogere overheden onderhoudt. Een probleem blijft dat sommige eigenaars nog altijd niet akkoord zijn om een stukje van hun eigendom te verkopen om het fietspad te kunnen aanleggen. Vandaele is hiervoor persoonlijk bij enkele eigenaars langs geweest.

"Het zou jammer zijn als zij niet meewerken, en ons verplichten om tot onteigening over te gaan", aldus schepen van Openbare Werken Marleen Desoete. Ook zij is van mening dat zo snel mogelijk met de aanleg gestart moet worden zodra de vergunning er is. De nodige middelen hiervoor zijn voorzien in het Meerjarenbeleidsplan van De Haan, en er komen subsidies van de hogere overheden.

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsaanvraag start op 14 mei. Ten laatste na de zomer zou de vergunningsprocedure rond moeten zijn.