Vergunning voor het plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid

Drankgelegenheden of cafés die een kansspel (bingo of one-ball) willen plaatsen in hun zaak, hebben daarvoor een vergunning klasse C van de kansspelcommissie nodig. Zo’n vergunning is vijf jaar geldig. Bij de aanvraag van die vergunning bij de kansspelcommissie moet de aanvrager een attest van de burgemeester toevoegen.

Een vergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe uitbater) of meegenomen worden (naar een andere locatie).

Procedure

Je dient het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de dienst lokale economie & landbouw – Gemeentebestuur De Haan.
Volgende documenten dien je tevens te bezorgen:

  • een kopie van je identiteitskaart
  • een uittreksel uit je strafregister. Deze kan je aanvragen bij de dienst bevolking in de gemeente waar je bent gedomicilieerd.
  • een kopie van je drankvergunning
  • een kopie van je verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Bedrag

Aan het gemeentebestuur is geen vergoeding verschuldigd.