Vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie

Inhoud

Organiseer je een manifestatie van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard en wens je wegwijzers te plaatsen, dan heb je een vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestie nodig.

Voorwaarden

  • Jouw manifestatie is van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard.

  • De bewegwijzering is beperkt in de tijd

Bewijsstukken

  • Stratenplan met aanduiding waar de bewegwijzering zal staan.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen.