Verminderd tarief voor kinderopvang

Inhoud

Ouders met een beperkt budget die gebruik maken van een opvangvoorziening voor baby’s, peuters en schoolgaande kinderen en dit betalen volgens hun inkomen, kunnen vanaf nu in bepaalde gevallen recht hebben op een individueel verminderd tarief voor de kinderopvang.

Procedure

 1. Vraag je attest inkomenstarief aan op mijn.kindengezin.be (e-ID-reader nodig) of via de Kind en Gezin-lijn (078 150 100). Als dit niet lukt, kun je hiervoor ook terecht bij het OCMW.

 2. Kom langs bij het OCMW tijdens de openingsuren.

 3. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of een individueel verminderd tarief mogelijk is binnen jouw situatie.

 4. Het OCMW beslist over jouw aanvraag en geeft deze beslissing door aan Kind en Gezin.

 5. Kind en Gezin maakt na goedkeuring een attest op voor jou, met het toegekende tarief. Dit attest moet je dan zelf aan de kinderopvang te bezorgen.

Breng volgende documenten mee naar jouw afspraak met een maatschappelijk werker:

 • huidig attest inkomenstarief van Kind en Gezin

 • identiteitskaart

 • bewijzen van inkomsten, uitgaven, schulden,...

 • huurcontract

Financiële voordelen

Op basis van een sociaal-financieel onderzoek kan het OCMW:

 • het recht geven op het minimumtarief: 1,97 euro per dag (tarief 2024)

 • het recht geven op een individueel verminderd tarief: 50% van het tarief op je attest inkomenstarief