Vogelgriep

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft.

Wat als je een zieke of dode vogel vindt?

Ook al is de kans op besmetting bij mensen heel klein, toch vraagt men uitdrukkelijk om geen dode of zieke vogels aan te raken!

Zie je ergens een zieke of dode vogel? Dan kan je dit melden bij de influenzalijn op het nummer 0800 99 777. Deze lijn is bereikbaar op werkdagen van 9 uur tot 12 uur.

Mailen kan ook via influenza@favv-afsca.be.

Na jouw melding doen zij het nodige om het dier door de juiste instantie te laten ophalen of verwijderen.

Hoe vogelkadavers verwijderen?

Als je dode vogels aantreft in jouw tuin of bos, moet je die verwijderen.

Gaat het slechts over enkele kadavers, dan kun je ze in een diepe put begraven en goed toedekken met aarde (zonder plastieken zak natuurlijk).

Opgelet: de kadavers moeten minimaal met 50 cm aangestampte aarde toegedekt worden, zodat ze niet worden opgegraven door wilde dieren.

Je kunt de kadavers ook verwijderen via een destructiebedrijf zoals Rendac.

Het is verboden om kadavers van dieren mee te geven met het restafval.

Het vogelgriepvirus dat de huidige problemen veroorzaakt, kan andere diersoorten (onder wie mensen) besmetten, hoewel dit vrij ongebruikelijk is. Neem daarom steeds de juiste (bioveiligheid)maatregelen bij elke manipulatie van dode of zieke vogels en was je handen, onderarmen en nagels met zeep of ontsmettingsmiddel nadat je een kadaver behandeld hebt en zéker voordat je voedsel vastpakt.

Contacteer je gemeente als je niet weet wie de eigenaar of beheerder van het terrein is.

Richtlijnen voor honden- en kattenbaasjes

Vogelgriep is vooral heel besmettelijk voor vogels, maar kan soms ook andere zoogdieren besmetten.

Honden en katten moeten zeker niet binnen blijven, maar het is wel aangeraden om honden aan de leiband uit te laten en er op te letten dat ze geen dode besmette kadavers aanvreten of opeten.

Aanbevelingen voor particuliere pluimveehouders

Hobbyhouders van pluimvee (kippen, ganzen, eenden, …) zorgen best voor zo weinig mogelijk contact tussen hun pluimvee en wilde vogels. Dit kunnen ze doen door:

  • Het pluimvee op te hokken of af te schermen door middel van netten 
  • Het pluimvee binnen te voederen
  • Het drenken van pluimvee binnen of onder netten te doen

Meer info

Meer informatie over vogelgriep vind je terug op: