Vosseslag en aanpalende straten

Op deze pagina

Actuele stand van zaken

Update 01.07.23

 • Op vrijdag 30.06 werd de rijweg officieel geopend en in gebruik genomen.

 • In september wordt de ingebuisde polderwaterloop op de camping Lispanne vervangen door een gescheiden riolering. Er zal geen hinder zijn voor het verkeer in de Vosseslag.

Update 01.06.23

 • Op maandag 05.06 wordt het westelijk gedeelte van het kruispunt Batterijstraat / Vosseslag / Zandstraat / Dorpsstraat gebetonneerd (kant Batterijstraat) en wordt de rijweg in de Batterijstraat aangepast.
  • Er is dan geen verkeer mogelijk in het gedeelte van het kruispunt richting Batterijstraat.
  • Na de uithardingstermijn wordt het kruispunt terug opengesteld voor het verkeer (vermoedelijk eind juni 2023).

 • Van woensdag 07.06 om 7u t.e.m. vrijdag 09.06 om 10u wordt de toplaag asfalt gegoten in de Vosseslag, in het gedeelte vanaf het kruispunt Zandstraat/Vosseslag t.e.m. het kruispunt Vosseslag/Mezenlaan.
  • Hierdoor wordt dit deel van Vosseslag volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer.
  • Op het kruispunt Batterijstraat / Vosseslag / Zandstraat / Dorpsstraat is er enkel verkeer mogelijk tussen de Dorpsstraat en de Zandstraat, verkeer uit de Mezenlaan kan enkel in noordelijke richting (kant Driftweg) rijden.
  • Op woe 07.06 worden enkele voorbereidingen genomen.
  • Om de periode zo kort mogelijk te houden, wordt de kleeflaag zelf op donderdag 08.06 rond 3u ’s nachts aangebracht. Dit kan voor enige lawaaihinder zorgen.
  • De aannemer vraagt om alle wagens buiten de werfzone (vanaf Vosseslag 1 tem Vosseslag 76) te plaatsen voor 07.06 om 7u.
  • Ook leveringen zullen niet kunnen tijdens deze periode! Gelieve hier ook rekening mee te houden en deze te verplaatsen.
  • De rijbaan zal terug opengesteld worden op vrijdag 09.06 tussen 8u en 10u.

Update 19.05.23

 • Maandag 22 mei 2023: kruispunt Vosseslag/Heidelaan: terug open voor het verkeer
 • Dinsdag 30 mei 2023: kruispunt Vosseslag/Zandstraat/Dorpsstraat/Batterijstraat
  • kant Zandstraat: terug open voor verkeer
  • kant Batterijstraat: opgebroken en opnieuw gebetonneerd

Hierdoor wordt de Batterijstraat tijdelijk een doodlopende straat in het gedeelte tussen de Molenstraat en de Vosseslag/Dorpsstraat.

 • Donderdag 1 juni 2023: start van het aanbrengen en afwerken van de betonverharding. Na de uithardingstermijn zal de Vosseslag volledig opengesteld worden (vermoedelijk eind juni). 

Update 31.03.23

De slechte weersomstandigheden zorgen voor vertraging, maar er wordt zo goed als mogelijk doorgewerkt: 

 • De betonverharding op de rijweg werd gegoten. Deze moet nu drie weken uitharden. 
 • Op het kruispunt Heidelaan-Vosseslag wordt zo snel mogelijk gestart, afhankelijk van het weer. 
 • Daarna is het kruispunt Batterijstraat/Vosseslag/Zandstraat/Dorpsstraat aan de beurt. Hier wordt in verschillende fases gewerkt, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. 
 • Tenslotte zal de definitieve signalisatie geplaatst worden en wordt de belijning aangebracht. Van zodra dit afgewerkt is kan de volledige werfzone worden opgesteld.

Update 20.03.23

Momenteel wordt de rijwegverharding in het gedeelte van de Vosseslag tussen de Mispelburgstraat en de Driftweg aangebracht.

Tevens wordt de betonverharding aan de oostzijde op het kruispunt Batterijstraat/Vosseslag/Zandstraat/Dorpsstraat opgebroken en opnieuw uitgevoerd.

De uithardingstermijn bedraagt 3 weken.

Na de paasvakantie wordt de betonverharding aan de westzijde op het kruispunt Batterijstraat/Vosseslag/Zandstraat/Dorpsstraat opgebroken en opnieuw uitgevoerd.

Het verkeer wordt er tijdens de uithardingstermijn met driekleurige verkeerslichten geregeld.

Update 14.11.22

Van maandag 14.11.22 t.e.m. dinsdag 31.01.23 gelden volgende verkeerswijzigingen in en rond de Vosseslag (zie ook plan in de bijlagen): 

 • de Heidelaan richting Vosseslag wordt een doodlopende straat (doorgang tot aan de werf)
 • In de Koordestraat geldt eenrichtingsverkeer in de richting van de Vissersstraat (uitgezonderd voor fietsers en bromfietsen klasse A)
 • in de Boogstraat geldt eenrichtingsverkeer in de richting van de richting Driftweg (uitgezonderd voor fietsers en bromfietsen klasse A)
 • De tijdelijke bushalte voor de lijnbus 46 Oostende-Klemskerke verhuist van de Heidelaan 3-2 naar huisnummer 23, langs beide zijden van de straat.

Update 01.09.21

Vanaf 01.09.2021 gelden volgende verkeerswijzigingen in en rond de Vosseslag (zie ook plan in de bijlagen): 

 • Wegomleiding vanuit Klemskerke-dorp bestemming Vosseslag: via Nieuwe Steenweg, door De Haan-centrum, en via Koninklijke Baan (N34).
 • Wegomleiding vanuit Vosseslag bestemming Klemskerke-dorp: via Nieuwe Rijksweg (N34y), Stationsstraat en Nieuwe Steenweg.
 • Voertuigen +5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer) moeten ofwel langs de Brugse Baan (N9) en Koninklijke Baan (N34) rijden, ofwel langs de Brugse Baan (N9) en Brugsesteenweg (N307). Uitgezonderd: de bussen van De Lijn (lijn 46 Oostende-Klemskerke), de voertuigen van IVBO, en de hulpdiensten.
 • Stilstaan- en parkeerverbod in de Vissersstraat en de Noordstraat, langs de kant met oneven huisnummers.

Openbaar vervoer

Van woensdag 31 mei tot en met vrijdag 30 juni is er een wijziging voor lijnbus 46 Oostende-Bredene-Klemskerke

Niet-bediende haltes:

 • Klemskerke: Vosseslag, Kattereek, Tramhalte, Dorp, Nieuwe Steenweg Huis Nr. 25
 • De Haan: Kerkhof

Vervanghalte:

 • De Haan: Driftweg (tijdelijk)

Alle info

Afvalophaling

Aangezien de werken problemen kunnen veroorzaken bij de ophaling van de huisvuilzakken, PMD-zakken, papier-karton,… wordt gevraagd om deze op de dag van de ophaling op het einde van de werf te plaatsen zodat IVBO deze vlot kan ophalen. Dat kan op volgende locaties (zie ook plan): 
 • Heidelaan t.h.v. de groenzone tussen de Heideschool en buurtwinkel Erika
 • Kennedylaan, op de parking van 't Schelpestik
 • Vosseslag t.h.v. de Heidelaan
 • Vosseslag t.h. v. de Katterekelaan

Van zodra de ophaalwagen opnieuw vrije doorgang heeft, kunt u het afval opnieuw voor uw deur plaatsen.

Wat houden de werken in?

De gemeente gaf de opdracht om de Vosseslag en aanpalende straten opnieuw aan te leggen en rioleringswerken uit te voeren.
Het gaat om een investering van € 12.993.465 - excl. btw. De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van € 4.144.966.De heraanleg zal ervoor zorgen dat afvalwater en regenwater in de toekomst worden afgevoerd zoals het hoort, en dat de verkeersveiligheid verbetert. De Vosseslag zal dus aangenamer en mooier worden!

Uiteraard zullen de werken tijdelijk hinder veroorzaken, maar het is de bedoeling die hinder zoveel mogelijk te beperken.

In de bijlagen onderaan vindt u de ontwerpplannen en de planning van de werken (presentatie). 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen op heraanleg.vosseslag@dehaan.be.

Planning 

Vanaf 1 september 2022

 • 01.09: opbraak van de rijwegverharding tussen de Katterekelaan en de Heidelaan.
  Het kruispunt van de Heidelaan met de Vosseslag wordt in deze fase nog niet opgebroken, zodat er nog steeds verkeerscirculatie van en naar de Heidelaan mogelijk blijft.
 • 09.09: plaatsing van de grindkernen, deze vormen de fundering waarop de rioleringsbuizen geplaatst zullen worden.
 • 16.09: plaatsing van de CSM wand: dit procedé houdt in dat de grond vermengd wordt met cement waardoor een gesloten kuip gevormd wordt waarbinnen de riolering geplaatst wordt. Deze werkwijze wordt toegepast om schade aan de omliggende woningen, ten gevolge van zettingen, zoveel mogelijk te vermijden. Deze werken zullen vermoedelijk tot eind september duren.
 • Eind september: start rioleringswerken (tot eind november)
 • Half oktober: afwerking van de rijweg in het gedeelte van de Vosseslag tussen de Katterekelaan en de Mispelburgstraat. Daarna worden ook de voetpaden in dit gedeelte aangelegd. 
 • Half november: aanbrengen van de rijwegverharding (tot half december, de uithardingsperiode inbegrepen).
 • Vanaf januari 2023: afwerking van de rijweg in het gedeelte van de Vosseslag tussen de Mispelburgstraat en de Heidelaan.
 • Vanaf 6 januari 2023: aanleg van de voetpaden in het gedeelte van de Vosseslag tussen de Mispelburgstraat en de Heidelaan.
 • Begin maart 2023: aanbrengen van de rijwegverharding, met inbegrip van de uithardingsperiode

Vanaf half april 2023 zouden de werken in de Vosseslag voltooid zijn en kan de rijweg terug voor het verkeer opengesteld worden.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen door onvoorzien omstandigheden. De vermelde data zijn richtdata. Eventuele wijzigingen worden vermeld op deze website en op de facebookpagina van Gemeente De Haan.

Mispelburgstraat

De Mispelburgstraat wordt 'woonerf'. Wat houdt dit juist in? 

 • Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
 • Spelen is er eveneens toegelaten.
 • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
 • Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.
 • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door
  wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P (verkeersbord op de weg geschilderd) aangebracht is.