Vosseslag en aanpalende straten

Heraanleg

De gemeente gaf de opdracht om de Vosseslag en aanpalende straten opnieuw aan te leggen en rioleringswerken uit te voeren.
Het gaat om een investering van € 12.993.465 - excl. btw. De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van € 4.144.966.

De heraanleg zal ervoor zorgen dat afvalwater en regenwater in de toekomst worden afgevoerd zoals het hoort, en dat de verkeersveiligheid verbetert. De Vosseslag zal dus aangenamer en mooier worden!

Uiteraard zullen de werken tijdelijk hinder veroorzaken, maar het is de bedoeling die hinder zoveel mogelijk te beperken.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen op heraanleg.vosseslag@dehaan.be.

Verkeerswijzigingen

Vanaf 22/02 tot 30/09 gelden volgende verkeerswijzigingen in en rond de Vosseslag.

 • Geen doorgang in de Zandstraat richting Vosseslag en in de Vosseslag richting Klemskerke.
 • Wegomleiding vanuit Klemskerke-dorp bestemming Vosseslag: via Nieuwe Steenweg, door De Haan-centrum, en via Koninklijke Baan (N34).
 • Wegomleiding vanuit Vosseslag bestemming Klemskerke-dorp: via Nieuwe Rijksweg (N34y), Stationsstraat en Nieuwe Steenweg.
 • Voertuigen +5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer) moeten ofwel langs de Brugse Baan (N9) en Koninklijke Baan (N34) rijden, ofwel langs de Brugse Baan (N9) en Brugsesteenweg (N307). Uitgezonderd: de bussen van De Lijn (lijn 46 Oostende-Klemskerke), de voertuigen van IVBO, en de hulpdiensten.
 • Stilstaan- en parkeerverbod in de Vissersstraat en de Noordstraat, langs de kant met oneven huisnummers.
 • Tijdelijke bushalte (lijn 46) in de Heidelaan nr 3-5 en de Dorpsstraat nr 120.

Afvalophaling

Aangezien de werken problemen kunnen veroorzaken bij de ophaling van de huisvuilzakken, PMD-zakken, papier-karton,… wordt gevraagd om deze op de dag van de ophaling aan het IVBO afvalpunt te plaatsen zodat IVBO deze vlot kan ophalen: 
 • afvalpunt 1: hoek Batterijstraat
 • afvalpunt 2: parkeerstrook Camping Lispanne

Van zodra de ophaalwagen opnieuw vrije doorgang heeft, kunt u het afval opnieuw voor uw deur plaatsen.

Mispelburgstraat

De Mispelburgstraat wordt 'woonerf'. Wat houdt dit juist in? 

 • Binnen een woonerf mogen de van de openbare weg gebruiken.
 • Spelen is er eveneens toegelaten.
 • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
 • Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.
 • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door
  wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P (verkeersbord op de weg geschilderd) aangebracht is.