Vosseslag en aanpalende straten

De gemeente gaf de opdracht om de Vosseslag en aanpalende straten opnieuw aan te leggen en rioleringswerken uit te voeren.
Het gaat om een investering van € 12.993.465 - excl. btw. De Vlaamse overheid subsidieert voor een bedrag van € 4.144.966.

Het is de bedoeling dat afvalwater en regenwater in de toekomst worden afgevoerd zoals het hoort, en dat de verkeersveiligheid verbetert. De Vosseslag zal dus aangenamer en mooier worden!

Ter voorbereiding voerden de nutsmaatschappijen al heel wat aanpassings- en uitbreidingswerken aan de nutsleidingen uit.
De start van de wegen- en rioleringswerken was gepland op maandag 15 februari 2021. Die is door het vriesweer met een week uitgesteld.

Uiteraard zullen de werken tijdelijk hinder veroorzaken, maar het is de bedoeling die hinder zoveel mogelijk te beperken.

Voor de inwoners: hou er rekening mee dat het afval op ophaaldagen buiten de werfzone moet geplaatst worden.

Vragen kunt u sturen naar heraanleg.vosseslag@dehaan.be.