Vreemdelingen

Alle personen die niet de Belgische nationaliteit (EU-onderdanen, niet EU-onderdanen en asielzoekers) bezitten, dienen zich aan te melden bij de dienst vreemdelingen van het gemeentebestuur. Deze dienst staat in voor de opmaak van een administratief dossier van de vreemdeling en houdt het vreemdelingen- en wachtregister bij.

De vreemdelingendienst staat onder toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.