Walvissen kijken in De Haan

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019 11.33 u.

Tijdens de zomermaanden is de tentoonstelling ‘Kijk, een walvis!’ een echte aanrader. Als thuishaven werd het gemeenschapscentrum ’t Schelpestik aan de Vosseslag gekozen, omdat vinvis Antonius op het strand van deze badplaats aanspoelde. Op de tentoonstelling zullen onder meer de reusachtige kaken en staartvin van het dier te zien zijn.

De tentoonstelling, die tot stand kwam in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen uit Brussel en het Nederlandse natuurcentrum Ecomare uit Texel, belicht verschillende aspecten van walvissen. Vanzelfsprekend is er een belangrijk luik gewijd aan Antonius zelf: hoe hij aanspoelde, hoe hij geruimd werd, hoe het wetenschappelijk onderzoek op de resten verliep. In een tweede deel wordt het leven en de problemen van zeezoogdieren belicht. “Hiervoor kregen we enkele skeletten van zeezoogdieren, onder meer dit van een 3 meter lange witsnuitdolfijn, in bruikleen”, aldus burgemeester Wilfried Vandaele. In een volgend hoofdstuk wordt teruggeblikt op de verschillende strandingen van walvisachtigen aan onze kust, en welke de evoluties daarin zijn. En tenslotte wordt nog aandacht besteed aan (historische) gebruiksvoorwerpen waarvoor walvissen de grondstoffen leveren.

In de rand van de expositie vinden nog een aantal nevenactiviteiten plaats. Zo is er onder meer een fiets- en wandelzoektocht en crea-workshops voor kinderen. Er is een wetenschappelijke lezing over strandingen van zeezoogdieren door een wetenschappelijk medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Nederlandse Walvissenziekenhuis komt langs op 18 en 19 juli.

De tentoonstelling ‘Kijk, een walvis’ vindt plaats in het gemeenschapscentrum ’t Schelpstik, Vosseslag 131 in De Haan (wijk Vosseslag). De tentoonstelling kan elke dag bezocht worden van 1 juli tot 31 augustus, dit tussen 10 en 13u en van 14 tot 17u.