Waterwinning en boorputten

Voor privé-waterputten geldt in elk geval de meldingsplicht. Afhankelijk van het debiet dient men voor deze putten ook een vergunning aan te vragen. 
Al wie een boorput bezit moet volgens het decreet van 24.01.1984 over een vergunning beschikken voor het oppompen van grondwater. Sinds 1 mei 1999 is die vergunningsplicht ook in het Vlarem opgenomen. De oude vergunningen blijven wel geldig. 
Eigenaars van niet vergunde boorputten riskeren niet alleen een boete wegens het winnen van grondwater zonder vergunning. Sinds 1996 riskeren zij ook een fikse boete wegens ontduiking van belastingen, aangezien er nu een taks op boorputten wordt geheven.
Maakt u gebruik van grondwater, en u hebt hiervoor nooit een vergunning verkregen, dien dan zo vlug mogelijk een aanvraagdossier in.
Ook het tijdelijk overpompen van grondwater bij bouwwerken is vergunningsplichtig.
Formulieren zijn te bekomen op de milieudienst.