Extra controles op zwerfvuil tijdens Week van de Handhaving

Gepubliceerd op maandag 3 oktober 2022 9 u.
Deze week worden in heel Vlaanderen de controles op zwerfvuil en sluikstort fors opgedreven. Ook in onze gemeente zullen de hele week acties plaatsvinden.

De ‘week van de Handhaving’ is een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG). 
Verspreid over Vlaanderen gaan deze week extra handhavers de straat op om, op een verhoogd pitje, de strijd aan te gaan met zwerfvuil en sluikstort, Ook in onze gemeente. 

Want zwerfvuil hoort thuis in de vuilnisbak. Gelukkig is deze regel alvast bij heel wat van onze inwoners een normaliteit geworden. We zien ook steeds meer helpende handen die onze gemeente proper maken en vooral proper houden! Dergelijke positieve acties willen we ondersteunen door overtreders aan te spreken op hun storend gedrag.

Preventie

De gemeente zet al lang in op preventie en sensibilisering. Zo werd er, in samenspraak met OVAM, een Afvalbakkenplan opgemaakt om de hele gemeente van voldoende vuilnisbakken te voorzien.
Ook waren we in 2020 de eerste gemeente die meedeed aan de Click, een project van Fost Plus dat bewoners en bezoekers wil aanzetten om hun afval - net als thuis - ook buitenshuis in de juiste afvalbak te gooien.

Sinds mei zijn dagelijks OVAM-vaststellers op pad, die trachten overtreders op heterdaad te betrappen. Bij een overtreding wordt meteen een boete opgelegd. De focus ligt op zwerfvuil, zoals het weggooien van sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, flesjes, eetverpakkingen, hondenpoepzakjes....

Hier begint de zee

Een nette gemeente komt uiteraard ook het leefmilieu ten goede, zwerfvuil verdwijnt immers vaak in de rioolputjes langs de straten. Maar wat veel mensen niet weten, is dat rioolputjes niet noodzakelijk naar een waterzuivering gaan. De vervuiling komt vaak rechtstreeks in de waterlopen terecht, met alle gevolgen van dien voor het waterleven. Daarom werd bij rioolputjes bij drukke wandelpaden en horecazaken de woorden “Hier begint de zee” op de grond gespoten, om mensen hierop attent te maken.

Extra controles

Tijdens de ‘week van de Handhaving’ zal in dus extra aandacht gegeven worden aan zwerfvuil en sluikstorten. Mensen worden via borden op hun verantwoordelijkheid gewezen en de gemeentelijke preventiedienst zal extra controles doen op het correct aanbieden van de huisvuilzakken. Mensen die hun huisvuil niet voor hun eigen deur of op een verkeerde dag buiten plaatsen kunnen zich deze week dus aan een boete verwachten.

We stellen ook vast dat aan de recyclageparken vaak – buiten de openingsuren – niet-reglementaire vuilniszakken worden geplaatst. Ook dit is zwerfvuil en zal in de toekomst strenger worden aangepakt.