Zone 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' in Harendijke

Gepubliceerd op donderdag 17 maart 2022 11.02 u.
In de woonwijk Harendijke wordt binnenkort een zone ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ ingevoerd. Deze beslissing kwam er naar aanleiding van de parkeerproblematiek in de wijk.

Inwoners van Harendijke beklagen er zich al enige tijd over dat vele toeristen die in Blankenberge verblijven, hun auto in hun wijk parkeren. Intussen voerde Blankenberge nieuwe regels in (blauwe zone en betalend parkeren) die de druk op Harendijke wellicht nog zullen doen toenemen.

Het gemeentebestuur zoekt, in overleg met de wijk, al 3 jaar naar een oplossing.

Het voorstel om een haag aan te planten aan de Wulpjesweg zodat daar niet meer op het gras geparkeerd kan worden, werd door de inwoners niet enthousiast onthaald. Dat plan werd bijgevolg niet uitgevoerd. 

Ook het invoeren van een blauwe zone, waarbij mensen maar een paar uur kunnen parkeren bleek geen goede oplossing. Dit zou betekenen dat ook de inwoners zelf maar kort kunnen parkeren. Tenzij dat gepaard gaat met het uitreiken van bewonerskaarten, maar dat zou een precedent scheppen waarmee het gemeentebestuur zich dreigt vast te rijden. Ook op tal van andere plaatsen in onze gemeente is er immers vraag naar bewonerskaarten, maar die veralgemeend invoeren, betekent dat er geen parkeerplaatsen genoeg overblijven voor alle bewoners, laat staan voor gasten. 

Het schepencollege heeft beslist iets anders te proberen in Harendijke, nl. de wijk nog enkel toegankelijk maken voor “Plaatselijk verkeer”. Dat betekent dat enkel mensen die er wonen, op bezoek komen bij bewoners of er iets moeten leveren, daar mogen rijden en parkeren, waardoor er heel wat minder verkeer door de woonwijk zal rijden of er zal parkeren.

De maatregel ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ wordt binnenkort ingevoerd. Eerst wordt werk gemaakt van de nodige signalisatie. De inwoners worden op de hoogte gebracht via een informatiefolder.

Intussen stelde de gemeente ook een inventaris op van de toestand van de wegenis met als bedoeling de slechtste wegen eerst aan te pakken. Op basis van dit onderzoek krijgen de Lemallaan, de Geraniumlaan en de Vaartstraat in Harendijke een nieuwe bovenlaag. Vooraf wordt ook een aantal riooldeksels vernieuwd.